Wat is niet verzekerd bij de inboedelverzekering?

Wij vergoeden geen schade:

1. Als u de schade opzettelijk heeft veroorzaakt.

2. Als u de schade door roekeloosheid heeft veroorzaakt (behalve als het gaat om kinderen jonger dan 8 jaar).

3. Die wordt veroorzaakt door een overheidsinstantie.

4. Die wordt veroorzaakt door dieren, planten of micro-organismen.

5. Die wordt veroorzaakt door eigen gebrek, slijtage of langzaam werkende invloeden. De gevolgschade vergoeden wij wel.

6. Die is ontstaan door normaal gebruik, zoals vlekken en krassen.

7. Die wordt veroorzaakt door slecht onderhoud of constructiefouten.

8. Die is ontstaan tijdens reiniging, reparatie en onderhoud.

9. Die wordt veroorzaakt door grondwater.

10. Die wordt veroorzaakt door neerslag door open ramen en deuren.

11. Die wordt veroorzaakt door kortsluiting of doorbranden.

12. Die is ontstaan door verlies of vermissing.

13. Die wordt veroorzaakt door een aardbeving of vulkaanuitbarsting direct of binnen 1 dag erna.

14. Die wordt veroorzaakt door overstroming.

15. Die wordt veroorzaakt door vandalisme, behalve als iemand onrechtmatig binnengekomen is.

16. Aan spullen die u of een van uw gezinsleden gebruikt voor illegale of criminele activiteiten.

Wij keren ook niet uit:
Als u de schade vergoed kunt krijgen via:
a. Een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst.
b. Een wet, een regeling of een voorziening.
c. Een andere verzekering.

Als u ons onjuiste of onvolledige informatie geeft of heeft gegeven.

Als u niet meewerkt aan de afwikkeling van de schade.

Verder vergoeden wij geen schade als gevolg van molest (gewapend conflict, gewapend optreden, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij) of atoomkernreacties.

Komt de schade door een terroristische aanslag? Dan vergoeden wij uw schade op basis van een protocol voor terrorismeschaden en dat kan leiden tot een beperkte schadevergoeding. Kijk op www.terrorismeverzekerd.nl voor de volledige tekst van het protocol.

Terug naar overzicht