Wat is niet verzekerd bij de ongevallen verzekering?

Wij betalen niet als een ongeval is ontstaan:

1. Door opzet, grove schuld of grove roekeloosheid.

2. Met toestemming van de verzekerde.

3. Bij het plegen van of deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe.

4. Tijdens vechtpartijen, behalve bij rechtmatige (zelf)verdediging.

5. Tijdens roekeloos gedrag met gevaar voor letsel, behalve bij rechtmatige (zelf)verdediging of het redden van personen, dieren en zaken of om dreigend gevaar af te wenden.

6. Onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

7. Tijdens het deelnemen aan officiële en niet-officiële:
• Snelheidswedstrijden.
• Behendigheidswedstrijden.
• Slipcursussen.

8. In verband met het gebruik van een vliegtuig of helikopter anders dan als passagier

9. Tijdens het beoefenen van gevaarlijke sporten zoals ijshockey, ijszeilen, bobsleeën, rodelen/skeleton, ski-alpinisme, skispringen, skivliegen, paraskiën, heliskiën, speedskiën, het onderdeel figuurspringen van freestyle skiën, vechtsporten, wildwatervaren, rugby, bungyjumpen, parapenten, parachutespringen, zeilvliegen. Deze uitsluiting geldt ook voor andere sporten met een gelijksoortige kans op ongevallen.

10. Tijdens gletsjer- en bergtochten tenzij deze tochten plaatsvinden op gebaande wegen of paden, op gemakkelijk begaanbare terreinen of onder begeleiding van een professionele gids.

11. Tijdens het beroepsmatig werken met houtbewerkingmachines.

Wij keren ook niet uit:
Als u ons onjuiste of onvolledige informatie geeft of heeft gegeven. Als u niet meewerkt aan de afwikkeling van de schade. Verder vergoeden wij geen schade als gevolg van molest (gewapend conflict, gewapend optreden, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij) of atoomkernreacties.

Komt de schade door een terroristische aanslag? Dan vergoeden wij uw schade op basis van een protocol voor terrorismeschaden en dat kan leiden tot een beperkte schadevergoeding. Kijk op www.terrorismeverzekerd.nl voor de volledige tekst van het protocol.

Terug naar overzicht